Có 1 kết quả:

bēng pán

1/1

bēng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (finance) to crash
(2) to collapse
(3) crash