Có 1 kết quả:

Bēng lóng zú ㄅㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Benglong (Penglung) ethnic group of Yunnan