Có 2 kết quả:

Dōngdōng
Âm Pinyin: Dōng, dōng
Âm Hán Việt: đông
Unicode: U+5D2C
Tổng nét: 11
Bộ: shān 山 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨一丨フ一一丨ノ丶
Thương Hiệt: UDW (山木田)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/2

Dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

place name in Guangxi province

dōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. (tên núi nay thuộc khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây)
2. núi cao