Có 1 kết quả:

wǎi jiǎo

1/1

wǎi jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sprain one's ankle