Có 1 kết quả:

zōng
Âm Pinyin: zōng
Unicode: U+5D4F
Tổng nét: 12
Bộ: shān 山 (+9 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨ノ丶フ丨ノ丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

zōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(tên núi)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Cửu Tông san” 九嵏山 tên núi. § Ở Thiểm Tây, Hồ Bắc... có tên núi này.