Có 1 kết quả:

Tú shān

1/1

Tú shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mt Tu in Zhejiang
(2) also written 涂山

Một số bài thơ có sử dụng