Có 1 kết quả:

Sōng xiàn

1/1

Sōng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Song county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan