Có 1 kết quả:

Sōng míng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Songming county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan