Có 1 kết quả:

Láo shān qū

1/1

Láo shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Laoshan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong