Có 1 kết quả:

Wēi shān Yí zú Huí zú Zì zhì xiàn ㄨㄟ ㄕㄢ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Weishan Yi and Hui autonomous county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan