Có 1 kết quả:

Chuān dǎng

1/1

Chuān dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sichuan codonopsis (Codonopsis pilosula, root used in TCM)