Có 1 kết quả:

chuān mù xiāng

1/1

chuān mù xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) root of Vladimiria souliei (used in TCM)
(2) Dolomiaea souliei