Có 1 kết quả:

Chuān hè tóu shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Sichuan tit (Poecile weigoldicus)