Có 1 kết quả:

Chuān dǎng shēn ㄔㄨㄢ ㄉㄤˇ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sichuan codonopsis (Codonopsis pilosula, root used in TCM)