Có 1 kết quả:

jīng
Âm Pinyin: jīng
Unicode: U+5DE0
Tổng nét: 7
Bộ: chuān 巛 (+4 nét)
Lục thư: chỉ sự
Hình thái: ⿳
Nét bút: 一フフフ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

Dị thể 4

1/1

jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) underground watercourse
(2) archaic variant of 經|经[jing1]