Có 1 kết quả:

xún jǐng

1/1

xún jǐng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảnh sát tuần tra

Từ điển Trung-Anh

police officer