Có 1 kết quả:

xún luó duì

1/1

xún luó duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(army, police) patrol