Có 1 kết quả:

gōng shāng jià

1/1

Từ điển Trung-Anh

injury leave