Có 1 kết quả:

Gōng xìn bù

1/1

Gōng xìn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ministry of Industry and Information Technology (abbr)