Có 1 kết quả:

gōng dǎng

1/1

gōng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worker's party
(2) labor party