Có 1 kết quả:

gōng yǒu

1/1

gōng yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

workmate