Có 1 kết quả:

gōng shāng guǎn lǐ shuò shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Master of Business Administration (MBA)