Có 1 kết quả:

gōng zì liáng

1/1

gōng zì liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

I-beam