Có 1 kết quả:

gōng chě pǔ

1/1

gōng chě pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

traditional Chinese musical notation using Chinese characters to represent musical notes