Có 1 kết quả:

Gōng bù jiāng dá xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gongbo'gyamda county, Tibetan: Kong po rgya mda' rdzong, in Nyingchi prefecture 林芝地區|林芝地区[Lin2 zhi1 di4 qu1], Tibet