Có 1 kết quả:

gōng yè huà guó jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

industrialized country