Có 1 kết quả:

gōng xīn zú

1/1

gōng xīn zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

salaried class