Có 1 kết quả:

gōng xīn zú ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

salaried class