Có 1 kết quả:

gōng xīn jiē céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

salaried class