Có 1 kết quả:

Zuǒ Qiū míng

1/1

Zuǒ Qiū míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zuo Qiuming or Zuoqiu Ming (556-451), famous blind historian from Lu 魯國|鲁国 to whom the history Zuo Zhuan 左傳|左传 is attributed