Có 1 kết quả:

Zuǒ yún xiàn

1/1

Zuǒ yún xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zuoyun county in Datong 大同[Da4 tong2], Shanxi