Có 1 kết quả:

zuǒ qián wèi ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

left forward (soccer position)