Có 1 kết quả:

zuǒ yòu gòng lì

1/1

zuǒ yòu gòng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ambidextrous