Có 1 kết quả:

zuǒ piě zi ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

left-handed