Có 1 kết quả:

zuǒ gù yòu pàn ㄗㄨㄛˇ ㄍㄨˋ ㄧㄡˋ ㄆㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glancing to left and right (idiom); to look all around