Có 1 kết quả:

qiǎo gù qiú

1/1

qiǎo gù qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tchoukball (loanword)