Có 1 kết quả:

qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī

1/1

Từ điển Trung-Anh

The cleverest housewife cannot cook without rice (idiom); You won't get anywhere without equipment.