Có 1 kết quả:

qiǎo lì míng mù

1/1

qiǎo lì míng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fabricate excuses (idiom)
(2) to concoct various items (e.g. to pad an expense account)