Có 1 kết quả:

jù shì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

macrophage