Có 1 kết quả:

jù dà yǐng xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

huge influence