Có 1 kết quả:

jù bò

1/1

jù bò

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ngón tay cái
2. người có uy tín

Từ điển Trung-Anh

(1) thumb
(2) authority (knowledgeable person)