Có 1 kết quả:

jù xì

1/1

jù xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

big and small

Một số bài thơ có sử dụng