Có 1 kết quả:

jù xì bāo bìng dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

cytomegalovirus (CMV)