Có 1 kết quả:

Jù xiè zuò

1/1

Jù xiè zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cancer (constellation and sign of the zodiac)