Có 1 kết quả:

Jù yě xiàn

1/1

Jù yě xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Juye county in Heze 菏澤|菏泽[He2 ze2], Shandong