Có 1 kết quả:

Gǒng xiàn

1/1

Gǒng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gong county in Henan