Có 1 kết quả:

gǒng gù

1/1

gǒng gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consolidate
(2) consolidation
(3) to strengthen