Có 1 kết quả:

gǒng mó

1/1

gǒng mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sclera (white of the eye)