Có 1 kết quả:

gǒng mó ㄍㄨㄥˇ ㄇㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sclera (white of the eye)