Có 1 kết quả:

Wū shān xiàn

1/1

Wū shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wushan county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan