Có 1 kết quả:

Wū xī xiàn

1/1

Wū xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wushi county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan