Có 1 kết quả:

chā dòng chǐ lún

1/1

Từ điển Trung-Anh

differential gear